FAQ

En IN-ordning betyr «individuell nedbetaling av fellesgjeld». Det innebærer at den enkelte andelseier får mulighet til å betale ned sin del av denne gjelden. Fellesgjeld er borettslaget samlede gjeld. Du er ansvarlig for den delen av fellesgjelden som er knyttet til din bolig. Fellesgjelden kan reduseres hvis du benytter deg av IN-ordning

 Ordningen ble innført av på 90-tallet, og har fungert godt i mange år. 

Du kan velge å betale ned hele med en gang eller ved bestemte avdrag. Dette vil redusere de månedlige kostnadene dine. IN-ordning kan være en god ide dersom du har mulighet til det økonomisk.

Har du mye oppsparte midler, vurderer du kanskje å betale ned din del av fellesgjelden for å få lavere månedlige felleskostnader. Før du tar avgjørelsen, er det noen vurderinger du gjør lurt i å overveie. Du bør imidlertid ikke ta opp et privat lån for å betale ned fellesgjelden. Vinningen går fort opp i spinningen. Borettslag har ofte bedre lånebetingelser som rentesats, nedbetalingstid og avdragsfrihet enn du ville oppnådd å få som privatperson

Forretningsfører av borettslaget har tilbudt å administrere en slik ordning for borettslaget (se prospekt og utkast til vedtekter). Det vil gis mulighet for nedbetaling 1-2 ganger per år  med minimum kr 100 000,- per nedbetaling Det gis mulighet til å nedbetale all restgjeld hvis ønskelig. Endelig IN-ordning må vedtas av borettslaget. Det tilkommer et administrasjonsgebyr per nedbetaling.

Ja, du kan betale hele din andel av fellesgjelden/restgjelden. Ønsker du å gjøre dette ved overtakelse  eller senere  når det passer deg, så gis det mulighet for det.

De3 blir tilknyttet Sikringsfondet som garanterer for innbetaling av alle felleskostnader.

Sikring av felleskostnader er en ordning hvor boligeierne er sikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader. Dersom en eier ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges og vi dekker de uteblitte felleskostnadene som borettslaget eller sameiet ikke får dekket via salget.

Gir økt trygghet for eierne. Andre eiere risikerer ikke å måtte legge ut for naboens felleskostnader.

Sikring mot tap av fremtidige felleskostnader gir økt trygghet for borettslaget eller sameiet, og kan ha en positiv effekt på markedsverdien til boligene i boligselskapet.