Salgsinformasjon

Her finner du all salgsinformasjon, samt tilhørende vedlegg for De3.

Prospektet er et komplett salgsprospekt og skal inneholde all nødvendig informasjon, dokumentasjon, inkludert budskjema/foreløpig kjøpsavtale og kjøpekontrakt.

MELDING: 21.11.2023

Vi har gjort om prosjektet til et boligsameie med selveierleiligheter

Leilighetene selges nå som selveierleiligheter uten fellesgjeld.

Boligene selges til fastpris, etter «først-til-mølla-prinsippet».

Du kjøper boligen til fast pris, men selve kjøpesummen betales først ved overtakelse.

Ingen forskuddsbetaling.

Vi estimerer byggestart i andre kvartal 2024 og overtakelse i fjerde kvartal 2025

KORT FORTALT –  KJØP I 2023 – BETAL I 2025

 _ _ _
Se prospekt som ebook: Se ebook >

Last prospekt som pdf (21.11.2023): Last ned her >

Se prisliste (21.11.2023):  Last ned her >

Se “De3 Stilguilde”: Last ned her >

For link til elektonisk budgivning: Kontakt megler

Ofte stilte spørsmål

Boligene selges til fastpris, etter «først-til-mølla-prinsippet».

Du kjøper boligen til dagens pris, men selve kjøpesummen betales først ved overtakelse og noen dager før innflytningsdato.

 • Ingen forskuddsbetaling

Bygging av boligene iverksettes når 75% er solgt. Deretter må du påregne ca. 18 – 22 måneder byggetid før overtakelse.

Vi estimert byggestart andre kvartal 2024 og overlevering/overtakelse fjerde kvartalet 2025.

KORT FORTALT –  KJØP I 2023 – BETAL I 2025

Selger står fritt til å regulere prisen på usolgte leiligheter.

For mer informasjon og forbehold, se prospekt

 • Boligsameiet vil besørge forretningsførsel og sørge for drift og vedlikehold av fellesarealer og anlegg.
 • Sameiet får stordriftsfordeler og gjerne bedre avtale på produkter og tjenester.
 • Sameieformen gir forutsigbarhet, uten fellesgjeld.
 • Du slipper hagearbeid, plenklipping, vedlikehold og snømåking.

Felleskostnader avhenger av hvilke tjenester boligsameiet ønsker utført.

I sameiets budsjettet er det følgende driftskostnader lagt inn:

 • Kommunale avgifter
 • Strøm og oppvarming i fellesarealer
 • Snøbrøyting
 • Trappevask
 • Innvendig og utvendig vedlikehold av fellesarealer
 • Forretningsførerhonorar
 • Revisjon
 • Forsikring av bygninger
 • Vaktmestertjeneste
 • Grunnpakke tv/internet
 • Á konto varme og varmtvann

Du som kjøper må selv besørge innboforsikring.

Se prospekt og budsjettutkast som boligsameie

I 2023 har du krav til 22 prosent fradrag på gjeldsrenter på boliglån.

Se også: Skattesatser for 2023 og forslag for 2024:

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-2024/id2997174/

Vi tar forbehold om skattesatser, da regjeringen fastsetter fradragsprosent.

Det er Norges Bank/Sentralbanken som har ansvaret for å sette styringsrenten og hver bank setter sin utlånsrente.

Figur under viser Norges Bank prognoser frem til 2026, inkl. prisstigning, boliglånsrente før og etter skatt.

Kilde: Norges bank, rapport 3/2023

For mer informasjon, prognoser og dypere innsikt, se: Pengepolitisk rapport 3/2023:  https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Publikasjoner/Pengepolitisk-rapport-med-vurdering-av-finansiell-stabilitet/2023/ppr-32023/nettrapport-ppr-32023/

Meglere

JONAS ANDRÉ WINJE

Daglig leder / Megler MNEF / Partner

E: j.winje@nordvikbolig.no
M: 975 99 571

KYRRE GÅSVÆR

Ansvarlig megler MNEF /Partner

E: k.gasvar@nordvikbolig.no
M: 928 06 247

Nordvik er Norges raskest voksende eiendomsmeglerkjede og har i dag 31 meglerkontorer som til sammen har rundt 330 ansatte. I tillegg har Nordvik eget oppgjørskontor, regnskapskontor og franchisegiverselskap.

Våre eiendomsmeglerkontorer har meglere med solid fagkunnskap som er brennende opptatt av bolig og eiendom. 

Vi vet hva kvalitet og godt meglerhåndverk er verdt. 
For mer informasjon, se:  nordvikbolig.no

Spørsmål og svar